Privatlivspolitik for Træningsprojekt.dk

Sidst opdateret d. 17. januar 2017

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data når du bruger Træningsprojekt.dk.

Del 1: Brug af Træningsprojekt.dk som elev

Introduktion

Formålet med Træningsprojekt.dk er at du som elev gennemfører et træningsprojekt online under vejledning af en eller flere lærere. I starten af træningsprojektet skal du lave en beskrivelse og målsætning. Derefter kan du løbende gemme oplysninger om træning og tests i din træningsdagbog. Desuden har du mulighed for at indtaste en brugerprofil og få udregnet dit BMI. Dette afsnit beskriver hvordan vi håndterer disse data.

Indsamling af personoplysninger på Træningsprojekt.dk

Når du som elev benytter Træningsprojekt.dk opbevarer og behandler vi en række af oplysninger om dig. Når du tilmelder dig Træningsprojekt.dk gemmer vi følgende oplysninger, som kan henføres til dig: dit oplyste navn, din oplyste e-mail-adresse samt dit UNI-Login-brugernavn. Derefter gemmer vi de data, du vælger at tilføje til din træningsdagbog. Disse data vælger du selv, om du vil indsende.

Ved at bruge Træningsprojekt.dk og ved at tilføje valgfri data til din brugerprofil og træningsdagbog, giver du udtrykkeligt samtykke til at Træningsprojekt.dk behandler og opbevarer disse data på de vilkår, der fremgår af denne privatlivspolitik, og du giver samtidigt udtrykkeligt samtykke til, at Træningsprojekt.dk præsenterer dataene for de lærere, der er tilknyttet dit træningsprojekt.

Når du indsender data til Træningsprojekt.dk, skal du derfor overveje om dataene er af privat eller følsom karakter, som f.eks. helbredsoplysninger. Hvis du ikke vil indsende dine data til Træningsprojekt.dk på vilkårene angivet i denne privatlivspolitik, men alligevel vil dele dem med din lærer, skal I finde en anden måde at udveksle dataene på.

Data du kan indsende på Træningsprojekt.dk kan f.eks. være:

 • din idrætsbaggrund
 • dit profilbillede
 • testresultater som f.eks. kondital, højde og vægt
 • beskrivelser af træning og tests
 • dato og tid for træning og tests
 • din målsætning
 • din projektbeskrivelse
 • dit teoriafsnit
 • din kommunikation med din eller dine lærere
 • dine uploadede billeder
 • din evaluering af træningsprojektet

Hvem er disse data synlige for?

Din e-mail og dit UNI-Login-brugernavn er ikke synlige for andre på Træningsprojekt.dk. De øvrige oplysninger du indsender på Træningsprojekt.dk er kun tilgængelige for de lærere, der er tilknyttet det hold du er tilmeldt. Oplysningerne er ikke synlige for de andre elever på holdet eller lærere, der ikke er tilknyttet holdet. Oplysningerne er beskyttede med login og er ikke offentligt tilgængelige.

Underretninger om lærernes interaktioner med dit træningsprojekt sendes på e-mail til dig

Når dine lærer indtaster kommentarer og beskeder i dit træningsprojekt, vil disse kommentarer og beskeder samtidigt blive sendt på e-mail til dig via servicen Mailgun.

Deling af personoplysninger med tredjepart

Træningsprojekt.dk deler ikke dine persondata eller de data du indsender i dit træningsprojekt med andre end dine holdlærere. Skulle det blive mod forventning blive nødvendigt at dele data, vil det altid foregå med dit samtykke, med mindre vi er retligt forpligtede til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Periode for opbevaring af data

Træningsprojekt.dk opbevarer dine data indtil dine lærere sletter holdet du er oprettet på. Vi fjerner under alle omstændigheder dine data senest 24 måneder efter, at du har oprettet din profil. Herved vil din profil og dit træningsprojekt enten blive anonymiserede således man ikke længere kan identificere dig eller slettede. Formålet med denne opbevaringsperiode er at sikre at dit træningsprojekt er tilgængeligt for dig og dine lærere i hele ungdomsuddannelsesperioden, men også kun i denne periode.

Del 2: Brug af Træningsprojekt.dk som lærer

Indsamling af personoplysninger på Træningsprojekt.dk

Ved brug af Træningsprojekt.dk som lærer, behandler og opbevarer Træningsprojekt.dk en række oplysninger fra dig. Når du tilmelder dig Træningsprojekt.dk gemmer vi følgende oplysninger som kan henføres til dig: dit oplyste navn, din oplyste e-mail-adresse samt dit UNI-login-brugernavn. Derudover gemmer vi dine profiloplysninger og dit profilbillede, oplysninger om de hold du opretter, din kommunikation med eleverne samt de bedømmelser og karakterer, du giver elevernes træningsprojekter.

Når du indsender data, skal du overveje om disse data er af privat eller følsom karakter, som f.eks. helbredsoplysninger. Du skal desuden være opmærksom på, at oplysninger du indsender i en elevs træningsprojekt også bliver sendt til eleven på e-mail. Hvis du ikke vil indsende data til Træningsprojekt.dk på vilkårene angivet i denne privatlivspolitik, men alligevel vil dele dem med en elev, skal I finde en anden måde at udveksle dataene på.

Ved at bruge Træningsprojekt.dk og ved at tilføje valgfri data til din brugerprofil og elevernes træningsprojekter, giver du udtrykkeligt samtykke til at Træningsprojekt.dk behandler og opbevarer disse data på de vilkår, der fremgår af denne privatlivspolitik.

Hvem er disse data synlige for?

Din e-mail og dit UNI-Login-brugernavn er ikke synlige for andre på Træningsprojekt.dk. Dine profiloplysninger er tilgængelige for alle elever på det gymnasium, du er tilmeldt.

Meddelelser, kommentarer og evalueringer, som du indsender i en elevs træningsprojekt er kun synlige for den enkelte elev samt andre lærere, der er tilknyttet samme hold som eleven. Disse oplysninger er ikke synlige for de andre elever på holdet eller lærere der ikke er tilknyttet holdet. Oplysningerne er beskyttede med login og er ikke offentligt tilgængelige.

Kommentarer og beskeder sendes også med e-mail under kommunikation med elever

Når du indtaster kommentarer og beskeder i en elevs træningsprojekt, vil disse kommentarer og beskeder samtidigt blive sendt på e-mail til eleven via servicen Mailgun.

Deling af personoplysninger med tredjepart

Træningsprojekt.dk deler ikke dine data med tredjepart. Skulle det blive mod forventning blive nødvendigt at dele dine data, vil det altid foregå med dit samtykke, med mindre vi er retligt forpligtede til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Periode for opbevaring af data

Træningsprojekt.dk opbevarer dine data indtil, dit gymnasium opsiger dets kontrakt med Træningsprojekt.dk. Herefter vil din profil enten blive anonymiseret således man ikke længere kan identificere dig eller slettet. Træningsprojekt.dk fjerner også din profil og dine data, hvis du ikke har logget på din profil i mere end 3 år.

Del 3: Generelle forhold som vedrører alle brugere

Indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi opbevarer og behandler om dig, herunder til hvilket formål, hvem der videregives til og tilgængelig information, om hvorfra disse oplysninger stammer.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på denne side.

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke

Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver opbevaret og behandlet oplysninger om dig.

Er behandlingen af dine oplysninger baseret på dit samtykke, vil vi ikke længere behandle oplysninger om dig.

Du har ret til at få unøjagtige, urigtige eller vildledende persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, urigtige eller vildledende, har du ret til at få dem rettet.

Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne, fejlen eller vildledningen består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringerne så hurtigt som muligt. Hvis du ønsker at blive slettet fra Træningsprojekt.dk vil du enten blive anonymeriseret således man ikke længere kan identificere dig eller slettet.

Du har ret til at gøre indsigelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om dig.

Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Lagring af data

Det har høj prioritet for os at beskytte dine data mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem, samt mod ændringer i- eller tab af dine data. Dine data på Træningsprojekt.dk gemmes på vores servere, som er beskyttede mod adgang for uvedkommende og der tages løbende backup af vores data. Alle dine data opbevares på servere i EU.

Vi benytter os af Mailgun LLC som leverandør af vores e-mail service. Mailgun er placeret i USA, og dine kommentarer og beskeder i dit træningsprojekt, vil derfor blive sendt gennem servere i USA. Vi har dog sikret os, at Mailgun tilbyder tilstrækkelig beskyttelse af dine oplysninger, og at Mailgun er certificeret efter Privacy Shield-aftalen mellem EU og USA. Læs mere her: www.privacyshield.gov.

Vi benytter os af CloudFlare Inc. som leverandør af caching og tjenester til levering af indholdet på Træningsprojekt.dk. CloudFlare Inc er placeret i USA, og dataene der sendes imellem din computer og Træningsprojekt.dks servere kan derfor blive sendt gennem servere i USA. Vi har dog sikret os, at CloudFlare Inc. tilbyder tilstrækkelig beskyttelse af dine oplysninger, og at CloudFlare Inc. er certificeret efter Privacy Shield-aftalen mellem EU og USA. Læs mere her: www.privacyshield.gov.

Overførsel af data imellem Træningsprojekt.dk’s servere og din computer foregår altid krypteret med SSL for at beskytte dine oplysninger under overførslen.

Indsamling af statistik under dit besøg

Tjenesterne angivet i dette afsnit anvender vi til at indsamle statistik for at kunne forbedre oplevelsen af Træningsprojekt.dk. Vi deler ikke din e-mail, dit navn eller dit UNI-Login-brugernavn med disse tjenester.

Vi indsamler og behandler statistik om dit besøg igennem Google Analytics, hvorved vi kan se tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. Disse data sendes til Google Analytics og bruges til at opnå bedre indsigt i hvordan vore brugere anvender websitet, hvor mange brugere vi har samt hvilke enheder vores brugere anvender på websitet.

Desuden anvendes fejlrapporteringstjenesten Bugsnag til at rapportere de fejl, der måtte opstå under anvendelse af Træningsprojekt.dk. Formålet med dette er at mindske antallet af fejl på websitet samt hurtigere at kunne reagere på eventuelle fejl.

Vi anvender servicen New Relic til at indsamle data om sitets ydelse. Dette plugin rapporterer om, hvor hurtigt Træningsprojekt.dk indlæses i brugernes browsere samt om eventuelle problemer, der er opstået i denne forbindelse. Formålet med dette er løbende at holde øje med websitets ydeevne hos brugerne og kunne forbedre oplevelsen af websitets brug.

Cookies

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. En cookie indeholder information såsom f.eks. dine indstillinger på computeren, interne serverdata eller andre data brugt af Træningsprojekt.dk’s server. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Træningsprojekt.dk sætter en række cookies i din browser, når du anvender websitet. Disse cookies identificerer din session på Træningsprojekt.dk og muliggør, at du kan logge ind. Den anden cookie er fra Google Analytics og hjælper os med at indsamle statistik som nævnt ovenfor i afsnittet "Indsamling af statistik under dit besøg".

Vi har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Træningsprojekt.dk ApS
Gammel Kirkevej 54
8530 Hjortshøj
e-mail: hej@traeningsprojekt.dk