Vilkår for brug af Træningsprojekt.dk

17. januar 2017

1. Indledning

Nedenstående betingelser og vilkår (”Vilkår”) finder anvendelse for brugen af Træningsprojekt.dk.

Ved at tilgå eller bruge Træningsprojekt.dk, accepterer du de Vilkår, som vi har beskrevet nedenfor.

Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående Vilkår, skal du ikke bruge Træningsprojekt.dk.

2. Ansvarsfraskrivelse

Information på denne hjemmeside gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Al information, herunder men ikke begrænset til tekst og grafik på hjemmesiden, skal udelukkende betragtes som almen og generel vejledende information.

Træningsprojekt.dk er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden.

Træningsprojekt.dk er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for eventuelle skader, gener eller tab, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab, som brugen eller misbrugen af hjemmesiden måtte have medført.

3. Links til andre hjemmesider

Denne hjemmeside kan indeholde links til hjemmesider, som drives af andre end Træningsprojekt.dk.

Træningsprojekt.dk har intet ansvar for eller kontrol over indholdet eller driften af sådanne hjemmesider og Træningsprojekt.dk er derfor ikke ansvarlig for eventuelle skader, gener eller tab, som brugen disse hjemmesider måtte medføre.

Adgangen til og brugen af disse hjemmesider sker derfor på eget ansvar.

4. Rettigheder og anden brug af indhold

Alle navne, logoer og varemærker på hjemmesiden tilhører Træningsprojekt.dk eller Træningsprojekt.dk’s samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Træningsprojekt.dk.

Hjemmesidens indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører enten Træningsprojekt.dk eller Træningsprojekt.dk’s samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremvisning mv. af hjemmesiden eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Download og anden digital kopiering af hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med Træningsprojekt.dk.

Uanset ovenstående kan hjemmesidens indhold, herunder grafik, tekst, ikoner, billeder, lydfiler m.v. anvendes som led i undervisningen på gymnasiale uddannelser.

Træningsprojekt.dk forbeholder sig retten til frit at anvende materiale og information, som du har indtastet, til statistiske formål. Dine oplysninger vil i så fald blive anonymiseret.

5. Personoplysninger

Træningsprojekt.dk kan indsamle og anvende informationer om dig og din adfærd på hjemmesiden til statistiske formål og med henblik på at forbedre hjemmesiden.

Træningsprojekt.dk kan desuden indsamle og anvende informationer om dig med henblik på opfyldelse af en eventuel aftale med dig.

Herudover behandler Træningsprojekt.dk ikke oplysninger om dig uden dit samtykke.

Du har altid mulighed for at få indsigt i de data, som Træningsprojekt.dk behandler om dig.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen i henhold til reglerne i persondataloven.

Du kan læse mere om de personoplysninger, som Træningsprojekt.dk indsamler, og de forholdsregler, Træningsprojekt.dk tager for at beskytte dine personoplysninger i vores privatlivspolitik.

6. Cookies

En cookie er en lille stump data, der gemmes i din browser og som kan læses af enten Træningsprojekt.dk eller Træningsprojekt.dk’s partnere.

En cookie indeholder information såsom f.eks. dine indstillinger på computeren, interne serverdata eller andre data brugt af Træningsprojekt.dk’s server.

Cookies er må stumper tekstdata, der sendes frem og tilbage til og fra din computer. Cookies er hverken spyware eller virus.

Der findes forskellige former for cookies, herunder cookies, som slettes, når du lukker din browser (sessions-cookies), og cookies, som bliver gemt på din computer, selvom din computer lukkes (permanente cookies).

Ligeledes skelnes mellem om cookien har Træningsprojekt.dk som afsender (førsteparts cookies) eller en af Træningsprojekt.dk’s partnere som afsender (tredjeparts cookies).

Du kan læse mere om cookie-håndtering, herunder hvordan du sletter cookies, på følgende link: http://www.fdih.dk/cookies/.

7. Brugernavn og password

Du har pligt til at behandle dit brugernavn og password til hjemmesidens lukkede dele fortroligt og må ikke udlevere det til andre.

Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til hjemmesidens lukkede dele uden et lovligt brugernavn og password.

8. Spærring af adgang

Træningsprojekt.dk forbeholder sig retten til at lukke for din adgang til hjemmesiden, såfremt Træningsprojekt.dk vurderer, at hjemmesiden ikke har været brugt i overensstemmelse med disse vilkår eller i strid med dansk lovgivning, eller såfremt Træningsprojekt.dk i øvrigt finder rimelig grund hertil.

9. Ændring af vilkår

Træningsprojekt.dk har til enhver tid ret til at revidere disse vilkår.

Træningsprojekt.dk forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på hjemmesiden, samt at nedlægge hjemmesiden i overensstemmelse med de til enhver tid gældende licensvilkår.